stroić się


stroić się
Stroić się w cudze, w czyjeś piórka zob. piórko 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.